Blog

Mor v Starej Ľubovni roku 1645

Mor v Starej Ľubovni roku 1645

03. 06. 2020
Kategorie: Život

Každá ľudská generácia je počas svojej dejinnej existencie vystavená rôznym krízovým situáciám. Už len retrospektívnym pohľadom do nedávnej minulosti je možné pozorovať, v akých ťažkých pomeroch sa ocitli naši rodičia a starí rodičia. Moderné dejiny ich postavili pred nebezpečenstvo globálnych vojenských konfliktov či sústavnú hrozbu neúrody a s ňou spojený hlad. Popri vojne a hladu sa s istou pravidelnosťou objavoval ďalší veľký strašiak – epidémie.

Celý článek
Třicetiletá válka na monitoru

Třicetiletá válka na monitoru

17. 04. 2020
Kategorie: Současnost

Ponoříme se do tématu interaktivního herního zpracování třicetileté války a raně novověkých konfliktů

Celý článek
Prostá prilba pre prostého vojaka

Prostá prilba pre prostého vojaka

15. 06. 2019
Kategorie: Současnost

Príbeh prostej vojenskej prilby alebo cesta k replike typickej ochrany hlavy v prvej polovici 17. storočia

Celý článek
Představení knihy Kriegsbuch - Die Heeresreform der Oranier

Představení knihy Kriegsbuch - Die Heeresreform der Oranier

05. 03. 2019
Kategorie: Současnost

Součástí vojenské historie je studium používaných dobových taktik, drilů, formací a vojenské organizace. Pro 17. století jsou základními prameny pro poznávání těchto témat vojenské teoretické spisy. Tímto článkem chceme představit méně známý, ale o to podstatnější pramen v podobě moderní edice „Die Heeresreform der Oranier, Das Kriegsbuch des Grafe Johann von Nassau-Siegen“, kde Johan VII. Nassau-Siegen zachycuje počáteční fázi nizozemských vojenských reforem.

Celý článek
Kvartýry, tábory a leženia

Kvartýry, tábory a leženia

02. 12. 2018
Kategorie: Život

Stručný úvod do problematiky ubytovania vojsk počas ťažení Tridsaťročnej vojny je tentoraz spísaný v slovenskom jazyku.

Celý článek
Píšeme bez přestávky

Píšeme bez přestávky

23. 10. 2018
Kategorie: Současnost

Celý článek